پیوند های مفید

معرفی مدیریت حقوقی

مدیریت حقوقي سازمان از جمله دفاتري است كه در نمودار سازماني  در حوزه مدیرعامل جانمايي شده و فعاليت مي‌نمايد. اظهارنظر در خصوص كليه مسائل حقوقي و قضايي با ارجاع از مدیرعامل ، معاونين محترم و مديران كل سازمان صورت مي‌پذيرد. بررسي و تطبيق بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌ها و تصميمات مسئولين و مديران در تمام سطوح با قوانين موضوعه كشور و ساير ضوابط مرتبط از اهم وظايف اين دفتر به شمار مي‌رود. تدوين قراردادهاي مختلف، علمي، آموزشي، پژوهشي، استخدامي، پيمانكاري، خريد و فروش مطابق ضوابط و نظارت بر حسن اجراي قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و ... از ديگر وظايف دفتر حقوقي به شمار مي‌رود. اقامه دعوي در محاكم دادگستري و ساير مراجع قضايي و شبه قضايي عليه اشخاص و دفاع از منافع سازمان در تمامي مراجع رسمي از وظايفي است كه دفتر حقوقي سعي در انجام هر چه بهتر آن دارد

اخبار و رويدادهاي مديريت


هیچ خبری یافت نشد.

مقالات


هیچ خبری یافت نشد.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل