شرح وظایف

مشارکت در تهیه و تدوین سیاستهای راهبردی حقوقی آب کشور از طریق شرکت مادر تخصصی متبوع
برنامه ریزی اجرایی جهت ارتقاء توان علمی کارکنان دفتر حقوقی سازمان با استفاده ار آخرین تحقیقات مبتنی بر نیازهای فعلی و آتی همگام با اعتلای دانش روز و ایجاد تعامل با مجامع علمی و دانشگاهی
ایجاد وحدت رویه در عملکرد های حقوقی سازمان و اجرای قوانین و مقررات و نیز ارائه نظریه قانونی از قوانین مورد عمل بخش آب و پاسخگویی به استعلامات قانونی
ارتباط و تعامل با دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب بمنظور هماهنگی با سیاستهای کلان حقوفی وزارت نیرو در بخش آب
برنامه ریزی جهت برون سپاری فعالیتهای حقوقی قابل واگذاری سازمان به بخش غیر دولتی در فرآیند های مختلف
برقراری ارتباط و هماهنگی با دادگستری بمنظور اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با حقوق آب و اتخاذ رویه های شایسته در خصوص رسیدگی به پرونده های مربوطه
مدیریت اجرایی کلیه امور حقوقی ريال مستند سازی اموال غیر منقول ، نمایندگی شرکت در مراجع قضایی و دستگاههای دولتی ، ارائه مشاوره به واحد های سازمانی و حمایت قضایی از مدیران و پرسنل در راستای انجام وظایف شغلی
نظارت بر رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی مربوط به امور حقوقی
برنامه ریزی برای انجام امور مربوط به طرح و تعقیب دعاوی شرکت علیه اشخاص حقیقی و دفاع از دعاوی مطروحه در تمام مراحل دادرسی
برنامه ریزی و هماهنگی برای تملک و خرید اراضی در محدوده طرحهای عمرانی
ارائه پیشنهادات لازم در خصوص وضع یا اصلاح مواد قانونی مرتبط با حقوق آب بر اساس نیازهای روز به شرکت مادر تخصصی متبوع
شرکت در جلسات رسیدگی دادگاهها و هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و کمیسیونهای ادارات
تهیه و تدوین گزارش تحلیل از مجموعه عملکرد سالانه دفتر حقوقی در زمینه های تملک اراضی ، دعاوی ، املاک و سایر کارکردهای مرتبط با وظایف و ماموریتهای اصلی دفتر حقوقی
توسعه و استقرار نرم افزارهای تهیه شده در مورد مکانیزه کردن امور حقوقی

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل